Српски дани 2024. – Serbian Days 2024.

Srpski dani 2024.

Драга браћо и сестре,

Све вас позивамо да нам се придружите на нашем традиционалном фестивалу Српски Дани 2024 који ће се одржати 1. и 2. јуна у ЦШО Св. Архангела Михајла.

Ова два дана су изванредна прилика за дружење, спортске активности и одмор!

Српски дани су дивна прилика за нашу заједницу да подржимо рад и даљи напредак наше Цркве. У претходном периоду смо успешно реализовали многобројне пројекте: предавања, концерте, књижевне вечери, многобројне прославе, украсили смо храм новим полијелијима, итд. Захвални смо свима на помоћи и стога вас позивамо да искористимо и ову прилику да заједно учинимо ове Српске дане још лепшим и успешнијим.

Тако вас све позивамо да учествујете у Српским данима и као спонзор јер ваши прилози ће нам помоћи много помоћи.

Надамо се да ћете доћи у што већем броју да обележимо наше традиционалне Српске Дане.

 

Садржај и активности Српских дана 2024.

 

СПОНЗОРИ

Ваше донације можете донети у Цркву и предати туторима, у напомени напишите Serbian Days. Молимо вас да све ваше чекове пишете на енглеском, јер ми не можемо депоновати чекове на српском.

Чек насловите на: St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church

За информације око спонзорства можете позвати:

 • Јадранка Радић 604-789-3767
 • Љиљана Тољевић 778-991-4598

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

Кошарка 3 на 3

 • Никола Филиповић 778-688-0893
 • Милорад Вујичић 778-277-7289

Фудбал

 • Јанко Вујиновић 778-908-2514
 • Саша Вуковић 604-446-8926
 • Стефан Филиповић 778-995-3345

Одбојка

 • Маја Ковач 604-782-4550
 • Сава Ковач 604-619-8873
 • Стефан Филиповић 778-995-3345

НАСТУПИ ФОЛКЛОРНИХ ГРУПА

Културно уметнички програм ће бити оба дана од 13:00-17:00

Поред одличне српске хране, спорта и дружења, нагласак желимо да ставимо на културно-уметнички програм који спремамо за вас и 1. и 2. јуна. У госте нам долазе бројне фолклорне групе и домаћи плесни ансамбли, а посебна нам је част и радост што ће са нама бити и фолклорне групе Ансамбл Тара из Финикса, САД, Опанак из Виндзора као и Опанак из Едмонтона, Ветерани Вук Караџић као и средњи ансамбл Вук Караџић, Бугарски Фолклорни Ансамбл, домаћини Фолклорне Групе Млада Србадија и многе локалне групе и певачи.

СУБОТА УВЕЧЕ МУЗИКА ДАВОР и МИРА

од 19:00 – улаз бесплатан

ПРОДАЈА ПЕЧЕЊА И ЋЕВАПА И СРПСКИХ ПОСЛАСТИЦА!

Улаз је бесплатан.

 

 

Serbian Days 2024.

 

Dear Brothers and Sisters, Ladies and Gentlemen!

We invite you to join us at our Traditional Annual Serbian Days Festival 2024 on June 1st and 2nd at our CSO St. Archangel Michael at 7837 Canada Way, Burnaby, BC.

Those two days are a great opportunity for relaxing time, sport and to watch great folklore performances.

Serbian Days are a wonderful opportunity for our community to support the work and further progress of our Church. In the previous period, we successfully implemented numerous projects: lectures, concerts, literary evenings, numerous celebrations, we decorated the temple with new polyelias, etc. We are grateful to everyone for their help and therefore we invite you to take advantage of this opportunity to make these Serbian Days even more beautiful and successful together.

So please take a part in this festival and become a sponsor of the Festival. Your contributions will help us with organizing this event.

We hope that you will come and bring your friends!

Synopsis of the Festival and Contacts

SPONSORS

You can give you donations directly to tutors and in the note write Serbian Days.

Make your cheque payable to: St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church

Information about sponsorship:

 • Jadranka Radic 604-789-3767
 • Ljiljana Toljevic 778-991-4598

SPORT TOURNAMENTS

Basketball 3 x 3

 • Nikola Filipovic 778-688-0893
 • Milorad Vujicic 778-277-7289

Soccer

 • Janko Vujinovic 778-908-2514
 • Sasa Vukovic 604-446-8926
 • Stefan Filipovic 778-995-3345

Wallyball

 • Maja Kovac 604-782-4550
 • Sava Kovac 604-619-8873
 • Stefan Filipovic 778-995-3345

FOLKLORE PERFORMANCES AND CULTURAL PROGRAM

Cultural program and artistic performances will be on both Saturday June 1st and Sunday June 2nd from 13:00-17:00

Besides excellent Serbian food sales, socializing, we would like to put an accent on the cultural-artistic performances of this Festival. We are very honored that we will have several groups coming to perform at our Festival: Ensemble Tara from Phoenix USA, Opanak Folklore Group from Windsor, Ontario and Opanak Folklore Group from Edmonton, Alberta. We welcome our Serbian local folklore dance groups from Vuk Karadzic, Veterani and their middle group. We are also looking forward to Bulgarian Folklore Ensembles and our host Mlada Srbadija Folklore Group and many more local groups who are taking part in this program to support our festival and our culture.

SATURDAY EVENING LIVE MUSIC with DAVOR & MIRA

Live music from 19:00 – free entrance

Roast Lamb, Pork and Chevaps Sales and Serbian food and treats.

WELCOME. Festival entrance is FREE.