Будите Спонзор Српских Дана 2024. – Be a Sponsor of Serbian Days 2024.

Даме и господо, браћо и сестре,

Све вас позивамо да нам вашим прилозима помогнете у организацији традиционалног Српског Фестивала Српски Дани 1. и 2, јуна, 2024.

Ваше прилоге можете лично донети у цркву и предати благајнику, или можете послати шоштом, или путем ПејПела (PayPal). Чекове насловите на: St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church

Унапред хвала свима и надамо се да ћете доћи у што већем одзиву.

За све ваше прилоге добићете признанице за таксу на крају године.

 

Информације

Љиљана Тољевић – 778-991-4598

Јадранка Радић – 604-789-3767

 

Спонзорске категорије:

  • ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР – $3, 000 и више
  • ДИЈАМАНТСКИ СПОНЗОР – $1,000 до $2,999
  • ЗЛАТНИ СПОНЗОР – $500 до $999
  • СРЕБРНИ СПОНЗОР – $250 до $499
  • БРОНЗАНИ СПОНЗОР – до $249

 

Спонзори 2024. / Sponsors 2024.

 

 

Ladies and Gentlemen, Brothers and Sisters,

We invite you to support our traditional Serbian Days Festival June 31rd and 2th, 2024 with your donations that will help us organize this event.

You may give your donations in person, mail or via PayPall. For cheques, make them payable to: St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church

We thank you in advance and hope to see you all at our Festival.

For all of your donations you will receive a tax receipt at the end of this year.

 

Information

Ljiljana Toljevic – 778-991-4598

Jadranka Radic – 604-789-3767

 

Sponsorship categories:

  • GENERAL SPONSOR – $3, 000 or more
  • DIAMOND SPONSOR – $1,000 to $2,999
  • GOLD SPONSOR – $500 to $999
  • SILVER SPONSOR – $250 to $499
  • BRONZE SPONSOR – up to $249