Контакт / Contact

 

7837 Canada Way, Burnaby, BC V3N 3K8, Canada
Tel: 604-525-0886
Fax: 604-519-0886
Email: [email protected]

 

Контакт листа Цркве Св. Архангела Михаила у Брнабију

Функција Име Телефон Е-адреса
Свештеник О. Синиша Милутиновић 204-894-7825 [email protected]
Председник УО Љубомир Котур 778-238-9734  
Први Потпредседник Петар Атанацковић 604-375-7447  
Други Потпредседник Никола Кос 604-323-6311  
Председница КСС Косовка Девојка Снежана Билић 604-340-8896  
Српска школа ”Св. Василије Острошки” Љиљана Тољевић 778-991-4598 [email protected]
Црквени хор ”Обилић” О. Синиша Милутиновић 204-894-7825  
Фолклорна група ”Млада Србадија” Драгана Мракић   [email protected]
Кућепазитељ Никола Ђашић 604-777-9630  
Контакт особа за изнајмљивање сале
Burnaby Hall
Љиљана Тољевић 778-991-4598 [email protected]

 

List of Contacts at the Church St. Archangel Mihailo in Burnaby

Position Name Phone Email
Priest Fr. Sinisa Milutinovic 204-894-7825 [email protected]
President BOD Mr. Ljubomir Kotur 778-238-9734  
1st Vicepresident Mr. Petar Atanackovic 604-375-7447  
2nd Vicepresident Mr. Nikola Kos 604-323-6311  
Circle of Serbian Sisters Mrs. Snezana Bilic 604-340-8896  
Serbian School Mrs. Ljiljana Toljevic 778-991-4598 [email protected]
Church Choir Fr. Sinisa Milutinovic 204-894-7825  
Serbian Folk Dance Group Mrs. Dragana Mrakic   [email protected]
Caretaker Mr. Nikola Djasic 604-777-9630  
Contact Person for Hall Renting
Burnaby Hall
Mrs. Ljiljana Toljevic 778-991-4598 [email protected]