Контакт / Contact

 

7837 Canada Way, Burnaby, BC V3N 3K8, Canada
Tel: 604-525-0886
Fax: 604-519-0886
Email: info@starhangelmihailo.com

 

Функција/Position Име/Name Телефон/Phone Е-адреса/Email
Свештеник – привремени администратор парохије
Priest – temporary parish administrator
јереј О. Вук Милишић
Fr. Vuk Milisic
778-957-9991 vuk_83@yahoo.com
Председник УО
President BOD
Љубомир Котур
Mr. Ljubomir Kotur
778-238-9734  
1. Потпредседник
1st Vicepresident
Петар Атанацковић
Mr. Petar Atanackovic
604-375-7447  
2. Потпредседник
2nd Vicepresident
Никола Кос
Mr. Nikola Kos
604-323-6311  
Председница КСС Косовка Девојка
Circle of Serbian Sisters
Зденка Цумф
Mrs. Zdenka Cumf
778-386-2634  
Српска школа „св. Василије Острошки“
Serbian School
Љиљана Тољевић
Mrs. Ljiljana Toljevic
778-991-4598  
Црквени хор „Обилић“
Church Choir
јереј О. Вук Милишић
Fr. Vuk Milisic
778-957-9991  
Фолклорна група “Млада Србадија”
Serbian Folk Dance Group
Драгана Мракић
Mrs. Dragana Mrakic
  mlada.srbadija.vancouver@gmail.com
Кућепазитељ
Caretaker
Никола Ђашић
Mr. Nikola Djasic
604-777-9630  
Контакт особа за изнајмљивање сале
Contact Person for Hall Renting
Љиљана Тољевић
Mrs. Ljiljana Toljevic
778-991-4598 burnabyhall@gmail.com