Школска приредба – School Recital

Kraj školske godine 2024.

 

Српска школа Св. Василије острошки вас позива на

ШКОЛСКУ ПРИРЕДБУ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

26. МАЈ, НЕДЕЉА

 • 10:00 – Св. Литургија
 • 11:30 – Послужење
 • 12:30 – Школска припредба
 • Представа најстаријег оделења:
  • Поуке Св. Саве
  • Додела сведочанстава

Желимо да искористимо ову прилику да се захвалимо деци која су редовно похађала наставу у свим родитељима.

Сви разреди су напредовали захваљујући труду и сваконедељном ангажману учитељицама које су одрадиле изванредан просветни рад у току прошле школске године:

 • Снежана Јешић, учитељица најстеријег оделења и аутор драмске секције за најстарије оделење
 • Даринка Заставниковић, учитељица средњег оделења
 • Андђелка Ољача, учитељица малог оделења,
 • Кристијан Ољача, учитељ најмањег оделеља,
 • Славка Гасовић-Варга, учитељица музичког
 • Александра Ненадић, учитељица Српског језика за младе
 • Зорица Котур, учитељица – главна замена
 • Анђела Комар, музичко и најмање оделење
 • Гордана Штрбац, драмска секција
 • Љиљана Тољевић, учитељица веронауке и координатор Школе.
 • Протонамесник Синиша Милутиновић, Ректор

Позивамо сву заинтересовану децу која желе да уче Српски језик или да учествују у Драмској секцији да се упишу за следећу школску годину.

Конкурс за упис у 2024/2025 ће бити отворен 19. августа 2024.

СРПСКА ШКОЛА СВ. ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ

7837 Canada Way, Burnaby BC

 

 

School recital 2024.

 

Serbian School St. Basil of Ostrog invites you all to come to see our SCHOOL RECITAL at the end of school year

May 26, Sunday

 • 10:00 – Liturgy
 • 11:30 – Refreshments
 • 12:30 – School Recital
 • Stage play by oldest class:
  • St. Sava’s Wisdoms
  • Certificate Awards

We would like to use this opportunity to thank all children for attending classes every Sunday as well as their parents.

Big thank you to our teachers who did a terrific job as always.

 • Snezana Jesic, oldest class teacher and author for Drama Section for oldest class
 • Darinka Zastavnikovic, middle class teacher,
 • Andjelka Oljaca, small class teacher,
 • Kristijan Oljaca, smallest class teacher,
 • Slavka Gasovic-Varga, music teacher
 • Aleksandra Nenadic, Serbian as a second language teacher,
 • Zorica Kotur, main substitute teacher
 • Andjela Komar, music teacher assistant and smallest class assistant
 • Gordana Strbac, Drama Section
 • Ljiljana Toljevic, Orthodox Catechism and School Coordinator
 • Rev. Sinisa Milutinovic, Rector

Registrations for 2024/2025 school year will start Aug 19, 2024

SERBIAN SCHOOL ST. BASIL OF OSTROG

7837 Canada Way, Burnaby BC

 

Kraj školske godine 2024. - raspored