Дечији летњи камп – Kids Summer Camp

Организовање летњег кампа за децу

 

Српска школа Св. Василије Острошки организује:

ДЕЧИЈИ
ЛЕТЊИ КАМП

 

 • од 13. до 17. јула 2020: 9:00 до 15:00 (9am-3pm)
 • од 10. до 14. августа 2020: 9:00 до 15:00 (9am-3pm)

Узраст 4-14 – Ограничен број деце!

 • Једно дете – $150
 • Два детета – $200
 • Троје или више деце – $250

Сав приход намењен је цркви.

Упишите Ваше дете у српски летњи камп са разним активностма као што су:

 • гимнастика и остали спортови,
 • мали научници и изучавање природе,
 • клуб књиге,
 • ликовно — српски витезови,
 • дружење, игра и разонода.

 

Заинтересовани могу позовати Снежану Јешић:
604-537-3554 или 604-921-9937

 

Камп ће бити у нашим просторијама, 7387 Canada Way, Burnaby.

 

Organizing Summer Camp for Kids

 

Serbian School St. Vasilije of Ostrog organizes:

KIDS SUMMER CAMP

 

 • July 13 to July 17: 9:00 am—3:00 pm
 • Aug 10 to Aug 14: 9:00 am—3:00 pm

Ages 4-14, for a limited number of children. The cost:

 • One child – $150/session
 • Two children – $200/session
 • Three or more children – $250/session

Register your child to our Serbian Camp with fun activities for children like:

 • Morning gymnastics and other sports,
 • Little scientist exploring the nature,
 • Book Club
 • Arts — Serbian Knights
 • Playtime, friendships

If you would like to register, please contact Snezana Jesic at:
604-537-3554 or 604-921-9937

Camp will take place in our classrooms, hall, patio and playground, 7387 Canada Way, Burnaby.