Спонзори Србских Дана – 2017.
Serbian Day Sponsors – 2017.

Дарежљиви спонзори Србских Дана 2017.

Generous sponsors of Serbian Days 2017.

 

GENERAL SPONSORS – $3,000 and more

Спонзори / Sponsors – 2017.

 
GENERAL SPONSORS – $3,000 and more
   
   
 
DIAMOND SPONSORS – $1,000 and more
   
   
   
   
 
GOLD SPONSORS – $500 and more
   
   
   
   
 
SILVER SPONSORS – $250 and more
Зорица и Љубо Котур $300
Тихомир Форцан $250
   
   
   
 
BRONZE SPONSORS – up to $249
Стеван Нешин $175
Саво Ковач $150
Стана Вуковић $150
Никола Кос $100
Петар Цукић $100
 
Укупно /  Total: $1,225

 

Велико хвала свима онима који су помогли да Србски Дани буду успјешни и ове 2017. године, баш као што су били и претходних година.

A big thank you to all those that helped the Serbian Days be successful this year of 2017, just like those of previous years.

 

 

Ц.Ш.О. Св. Архангела Михаила. © 2017. Frontier Theme