Вече Републике Српске – Republic of Srpska Evening

6. ОКТОБАР 2018. у 19:00

Свечана сала

СПЦ Св. Арханђела Михаила

7837 Canada Way, Burnaby

**********

Вечера

Програм

Музика уживо

Tомбола

**********

РЕЗЕРВАЦИЈЕ: Тања Суботић Брајић 778-898-3058

Улаз – одрасли $35, омладина 15 година и више $15, деца бесплатно.

ПРИЛОЗИ: Биљана Кос 778-385-8245

САВ ПРИЛОГ ЈЕ НАМЕЊЕН ЗА ПОПРАВКУ ЦРКВЕНОГ КРОВА И ПРОЗОРА

******************************************************************

Oct 6, 2018. at 19:00

Banquet Hall
St. Archangel Michael Serbian Orthodox Church

7837 Canada Way, Burnaby

**********

Dinner

Program

Live Music

Prizes

**********

TICKET RESERVATIONS: Tanja Subotic-Brajic 778-898-3058

Tickets are $35 per person, Youth 15 and up $15, Children are free.

Donations and Sponsorship: Biljana Kos 778-385-8245

ALL PROCEEDINGS GO TO CHURCH ROOF AND WINDOWS REPAIRS