Вече Републике Српске – The Republic of Srpska Night

Субота, 30. септембар у 19,00 часова

7837 Canada Way

Богата вечера, жива музика, видео пројекција, пригодан кутурно-уметнички програм, вредне награде.

Инфорамације и резервација карата: Јадранка – 604-789-3767

Улаз $35

The Republic of Srpska Night

Saturday, September 30, 2017 at 7 PM
7837 Canada Way, Burnaby

Festive Dinner and cultural performances.

Tickets $35
Information and reservations:
Jadranka 604 789 3767