Васкршња посланица 2017 – Easter Encyclical 2017

О Васкрсу, 2017

Христос воскресе, радост донесе!

Заврши се Света четрдесетница поучавајући нас животима светих богоугодних мужева и жена како да тихо и радосно препливамо ово посно време. Имали смо пред собом Свете Пророке: Мојсеја, Илију и Јована Крститеља, затим Преподобне оце: Светог Григорија Паламу, Јована Лествичника и Андреја Критског, и Преподобну Матер Марију Египћанку, анђела у телу. И сви они могли би се назвати “небески људи и земаљски анђели». Да бисмо духовно ојачали поклонили смо се Часном и Животворном Крсту.

Обрадовасмо се Васкрсењу четверодневног Лазара, праслици нашег свеопштег Васкрсења. Уђосмо свечано у Свети град Јерусалим са Господом Исусом Христом да бисмо духовно састрадавали у Његовим страдањима ради нас и нашега спасења. И све се то завршило Његовим распињањем на Крст и полагањем у гроб. Иоле ко има вере православне осетио је тугу у срцу. Јер смо Га сви ми распели. И свакога дана Га распињемо нашим гресима.

А Он, увек живи, после полагања у гроб, силази у ад, Својом човечанском душом и Својим божанством, да и тамо проповеда Јеванђеље. Из ада започиње наша радост. Већ је тада Господ показао Своју божанску силу, извевши свете праведнике. И кад су Његови непријатељи мислили да су Га победили, Он чудесно васкрсава трећег дана. То је била радост над радостима. То је било славље над слављима. Није никада веће радости било ни на небу ни на земљи од ове радости. Христово Васкрсење преокренуло је историју. Христово Васкрсење дало нам је смисао живота (Рим. 5, 18). И заиста, нема смисла живети без Васкрслог Христа. Како рече Св. Апостол Павле: “А ако Христос није устао, онда је празна проповијед наша, па празна и вјера ваша» (1 Кор. 15, 14).

Драга браћо и сестре,

Ниједан догађај у људској историји није толико потврђен као што је Христово Васкрсење. И не само да је потврђен него се из дана у дан потврђује. Са правом Преподобни Отац Јустин Ћелијски вели: “Без Христовог Васкрсења немогуће је објаснити ни апостолство Апостола, ни светитељство Светитеља, ни мучеништво Мученика, ни чудотворство Чудотвораца, нити подвиге Подвижника». Васкрсли Христос био је тај који им је давао снагу да све победе речју и силом Божијом. На њима су се заиста испуниле речи: “Све могу у Христу који ми даје моћ» (Филип. 4, 13). Они нису носили мач него крст- најјаче оружје свих времена, против свих видљивих и невидљивих непријатеља.

Да ли нам треба бољи доказ о Његовом Божанству него што је Његово Васкрсење? Јер све оно што чинио је људима: исцељивао болесне, хроме да ходе, глуве да чују, слепе да виде, двапут нахранио људи у пустињи са пет и седам хлебова, васкрсао сина наинске удовице и Јаирову кћер, и на крају, васкрсао Четверодневног Лазара, све би се то веома брзо заборавило. И лепе успомене о Њему пукле би као мехур од сапунице. А Он би био први и последњи хришћанин. Не, Он је јачи од смрти, Он је јачи од греха, Он је јачи од Сатане. А и то: да смо и ми јачи од свега тога кад смо с Њим. Васкрсао је показујући нам где је наша кућа – на небесима. Показао нам је где треба да седимо – с десне стране Оца, заједно с Њим (Еф. 1, 20).

Радујмо се, драга браћо и сестре! Васкрсли Христос јесте наш Христос. Ми смо Његова браћа. Ми смо Његов народ. Све нас је Својим Васкрсењем кроз Духа Светога сакупио у Своју Свету Цркву којој ни врата паклена неће одолети (Мт. 16, 18). А она је наша Мајка. Крстимо се у Њега Васкрслог, причешћујемо се Њим Васкрслим. И све што чинимо у у нашем духовном животу чинимо ради Њега Васкрслог.

Ми знамо у кога верујемо. Разумемо кога слушамо! Не анђела, арханђела, философа, реформатора религије, старозаветног пророка, него Васкрслог Христа, Сина Божијег Јединородног. А нажалост има још појединаца који не знају у шта верују. Помолимо се Богу да им Васкрли Господ отвори срце и душу па да поверују као Апостол Тома. Нека и у нама учврсти веру и наду да после свих животних невоља, губитака браће, сестара, родитеља, пријатеља и познаника, има Онај који каже: “Ја сам васкрсење и живот» (Јн. 11, 25). И Он је “залог нашег васкрсења» (1 Кор. 15, 20).

Учинимо присутним у нашем животу Васкрсење Његово, односно самог Христа. Тај догађај није нешто из прошлости, него је заиста жив, и стално истинит. Треба да нас интересује не само то да је Господ наш васкрсао него да смо и ми живи кроз Њега, у вери, нади, љубави. Рече Свети Григорије Богослов: “У овај дан спасење је дато свету. Христос је васкрсао из мртвих, васкрсни и ти с Њим. Христос је напустио гроб: искидај и ти ланце греха. Стари је Адам уништен и нови је створен: учини и ти себе новом твари у Христу’’.

Захваљујемо Вам се од свег срца на Вашим прилозима нашој Епархији, Манастиру, као и свим парохијама, и свима онима којима је помоћ била неопходно потребна. Нека Вам Васкрсли Господ врати у Свом Царству Нeбеском. А надамо се да ћете то и даље чинити.

Од срца Вас поздрављамо најлепшим и најрадоснијим поздравом:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Ваш молитвеник пред Васкрслим Господом нашим Исусом Христом,

 

ЕПИСКОП КАНАДСКИ

 

 

 

 

Feast of the Ressurrection of Our Lord, 2017

Christ is risen, bringing joy!

The holy forty day lenten period, teaching us to spend our time quietly and with spiritual joy, by mirrorring the lives of saintly God-pleasing men and women, has passed. We had before us the Holy Prophets Moses, Elijah, and John the Baptist; the Venerable fathers Gregory Palama, John Climacus, Andrew of Crete, and the Venerable Mother Mary of Egypt, an angel by body. All of them can be called ”heavenly people and angels on earth”. We also bowed before the Life-giving Cross so that we may be spiritually strengthened.

We experienced joy at the resurrection of Lazarus of the four days; he who is a foretelling of our general resurrection. We entered the Holy city of Jerusalem with our Lord and Saviour Jesus Christ, so that we may spiritually partake in His suffering for the sake of our salvation. All of this culminated with His crucifixion on the Cross and being laid into the tomb. Anyone who has even the smallest sense of faith experienced sadness in their heart. For we have all crucified Him. And every day we crucify Him with our sins.

And He, forever living, after being laid into the tomb, descended into Hades, with His human soul and godliness equally, so that even there He may spread the Gospel. Our joy commences in Hades. Already there, God showed His godly power, delivering all of the just from the grasp of Hades. And when His enemied thought that they had defeated Him, He miraculously ressurects on the third day. That was the joy above all joys. There has never been greater joy in the heavens, or on earth. Christ’s resurrection turned the course of history. Christ’s resurrection gave our life a meaning (Rom. 5, 18). And truly, there is no sense in living without the resurrected Christ. The Apostle Paul says: ”If Christ did not rise, then our teachings are empty, and so is your faith”. (1Cor. 15,14)

Dear brothers and sisters,

Not one event in the history of man has been confirmed as well as Christ’s resurrection. And not only is it confirmed then, but it is reaffirmed from day to day. St. Justin Popovich rightly says ”Without Christ’s resurrection it is impossible to explain the apostolicity of the Apostles, the saintliness of Saints, the martyrdom of Martyrs, the myracles of Wonderworkers, or the asceticism of Ascetics”. The resurrected Christ is the one who gave them the strength to win with the Word and power of God. They are the true affirmation of God’s words: ”Anything is possible in Christ who gives me strength” (Phill. 4,13) They are the ones who did not yield a sword but God’s Cross – the most powerful weapon of all times, and against all visible and invisible enemies.

Do we need better proof of His godliness than His resurrection? For everything which He did for people: healing the sick, cripples, deaf, blind, feeding the starving twice with five and seven loaves of bread, raising the son of the widow, and even resurrecting Lazarus in the end – it would all be quickly forgotten had it not been for the resurrection. And nice memories of Him would fade as a bubble bursts. And He would be the first and last Christian. No, He is stronger than death. He is stronger than sin. He is stronger than Satan. And the fact that we are stronger than all of this, when we are with Him, should be constantly on our minds. He resurrected to show us where our home is – in the heavens. He showed us where we need to sit – at the right hand of the Father, and together with Him. (Eph. 1,20)

Let us rejoice dear brothers and sisters! The risen Christ is our Christ. We are His brothers. We are His people. Through His resurrection He has gathered all of us, by the grace of the Holy Spirit, into His Holy Church, which even the gates of Hades cannot contain. (Mt. 16, 18) And the Church is our mother. We are baptised in the resurrected Lord and we commune of the resurrected Lord. And everything which we do in our spiritual life, we do because of the risen Lord.

We know whom we believe in. We understand the One who we listen to. Not the angels, archangels, philosophers, reformers of religions, Old Testament prophets – but the resurrected Christ, the only begotten Son of God. Sadly there are individuals who do not know what they believe. Let us pray that the risen Lord will open their hearts and souls so that the may believe as did the Apostle Thomas. May He also strengthen our faith and hope so that following all of the tribulations of this life – the loss of our brothers, sisters, parents, friends, and acquaintances, we know that there is the One who says: ”I am the resurrection and life” (Jn. 11, 25). And He is the ”pledge of our resurrection” (1Cor. 15, 20).

Let us make the presence of His resurrection – that is of Christ Himself – in our lives a priority. That event is not something from the past, but rather something truly living and always true. We need to be interested not only in the fact that our Lord resurrected but that we live through Him in faith, hope, and love. St. Gregory the Theologian said: ”On this day salvation was given to the world. Christ rose from the dead – you rise with Him also. Christ left the tomb – you too should tear off the chains of sin. The old Adam is destroyed and a new one is created – make yourself a new creation in Christ”.

We are grateful from the bottom of our heart for all your donations to our Diocese, monastery, all our parishes, and anyone who needed help. May the resurrected Lord repay you in His Heavenly Kingdom. We hope that your support will not cease.

We greet you wholeheartedly with the most beautiful and joyous greeting of all:

CHRIST IS RISEN! INDEED HE IS RISEN!

Your intercessor before our resurrected Lord and Saviour Jesus Christ,

 

BISHOP OF CANADA