Српски Дани 2020 – Спорт | Serbian Days 2020 – Sport

Драга браћо и сестре,

Ми смо кренули са организационим припремама за спортска такмичења у склопу Српских дана 2020.
Позивамо све љубитеље спорта да нам се придруже у спортским такмичењима и позивамо све који воле одбојку, фудбал или да возе мотор да се пријаве да би се могле оформити такмичарске екипе.

Српски Дани

6. и 7. ЈУН 2020.

СПОРТ

РЕГИСТРАЦИЈЕ СУ У ТОКУ

ОДБОЈКА
ПОЗИВАМО ИГРАЧЕ ОД 5 ДО 65 г.

Контакт за регистрације / женске и мушке екипе

Саво Ковач: 606-619-8873
Сузана Тачић: 604-700-5958

 

ФУДБАЛ

Пријава екипа:

Младен Љумовић: 778-891-6559

 

МОТОРИЈАДА

Пријаве:

Жељко Мајсторовић: 604-710-3075

 

Dear Brothers and Sisters,

We have started organizational preparations for sports tournaments for Serbian Days 2020.

We invite all those who like sports to register so that we can prepare teams for sports tournaments.
All of you who love volley ball, soccer or motoride are welcome to register.

Serbian Days

JUNE 6 & 7, 2020.

SPORTS

TOURNAMENTS REGISTRATIONS ARE OPEN

 

VOLLEYBALL

LOOKING FOR PLAYERS, AGES 5 to 65

Registrations:

Savo Kovac: 606-619-8873

Suzana Tacic: 604-700-5958

 

SOCCER

TOURNAMENTS – SOCCER CLUBS

Team Registrations:

Mladen Ljumovic: 778-891-6559

 

MOTO-RIDE

Registrations:

Zeljko Majstorovic: 604-710-3075

 

Srpski Dani 2020 - Sport