Спонзори Србских Дана – 2020.
Serbian Day Sponsors – 2020.

 

Дарежљиви спонзори Србских Дана 2020.

Generous Sponsors of Serbian Days 2020.

 

GENERAL SPONSORS – $3,000 and more

Спонзори / Sponsors – 2020.

 
GENERAL SPONSORS – $3,000 and more
   
   
   
 
DIAMOND SPONSORS – $1,000 and more
   
   
 
GOLD SPONSORS – $500 and more
   
   
   
 
SILVER SPONSORS – $250 and more
   
   
   
 
BRONZE SPONSORS – up to $249
   
   
   
 
Укупно /  Total:  

 

Велико хвала свима онима који су помогли да Србски Дани буду успјешни и ове 2020. године, баш као што су били и претходних година.

A big thank you to all those that helped the Serbian Days be successful this year of 2020, just like those of previous years.

 

Постаните Спонзор – Become a Sponsor

 

Спонзори 2019. / Sponsors 2019.