Поправка Цркве

Помаже Бог, браћо и сестре,

Од освећења нашег храма до данас, наш српски народ Британске Колумбије је, уз Божију помоћ и подршку свих других људи добре воље, и поред бројних потешкоћа, банкама и другим потражиоцима исплатио на име дуговања преко $ 1.500.000. Само у периоду од 2011. до данас дуг је смањен са $ 1.683.000 на $ 948,000, колики је тренутни износ.

Сада је дошло време да се усредсредимо на поправку наше цркве која прокишњава на више места.

Црква је наша друга кућа и наше огледало и зато не желимо више да постављамо канте за хватање кишнице која цури и капље, тако нешто не бисмо спокојно гледали ни у својој кући, а поготову не у Божијој. Због тога је одлучено да се прво поправи сама црква, а да се након тога размотри и поправка целог црквеног објекта јер вода улази и слива се и на доњи спрат по другим просторијама.

Како би се цео пројекат водио транспарентно и стручно, унајмљена је реномирана компанија RDH Building Science Inc. која је расписала тендер за поправку саме цркве и најповољнија понуда је $480.000. Планирано је да радови почну почетком фебруара и да трају око 14 недеља.

Сада је пред српском заједницом задатак да та средства обезбедимо и поправимо нашу цркву, нашу заједничку кућу! Истакнути чланови наше заједнице, хокејашки ас Милан Лучић, ктитор Ђорђе Заклан kao и многи други чланови наше заједнице су се већ одазвали акцији.

Послушајмо речи светог Петра цетињског који каже:
„Ко учини колико је кадар, учинио је колико је дужан”.

Градећи цркву, изграђујемо себе!

Позивамо вас да се придружите и помогнете поправку цркве својим прилозима.

Сам Господ Бог гледа и враћа вишеструко!

Прилоге можете донети лично или послати на адресу:
7837 Canada Way, Burnaby, B.C., V3N 3K8
Ваше прилоге такође можете уплатити преко PayPal-a (линк је на нашој веб страници).Обавезно напишите своју адресу како бисмо вам моглипослати потврду о прилогу која вас ослобађа од плаћања пореза.

Са благословом Епископа канадског Г. Митрофана
Управни Одбор и свештеник ЦШО св. Арх. Михајла
О Божићу 2018. године

 

 

Church Repairs

Dear brothers and sisters,

From the consecration of our church up to today the Serbian people of British Columbia have, with God’s help and the support of all people of good will, paid back our creditors over $1,500,000 despite various challenges. From 2011 to the present, the debt has been reduced from $1,683,000 to $948,000 (which is the current debt).

Now, it is time to turn to repairing our church roof, which is leaking in several places. The church is our second home and that is why we won’t continue collecting rainwater in buckets inside the church. No one would tolerate something like that in their private residence, and much less should be tolerated within God’s home. Therefore, it has been decided that the church itself will be repaired first, and afterward we would look into repairing the remaining church buildings since the rainwater is entering into other areas on the lower floors as well.

In order to ensure the entire project is managed transparently and professionally, we have hired the renowned company RDH Building Science Inc. which has found the best offer of $480,000 for the reparations of the church through a tender. Work is scheduled to start at the beginning of February and to last approximately 14 weeks. Now it is up to the Serbian community to gather the funds to repair our church, our collective home!

Eminent members of our community including hockey star Milan Lucic, benefactor George Zaklan, and many other members of our community have already answered the call.

Let us heed the words of St. Peter of Cetinje who said
“He who does what he is capable of, has done how much he aught”

Brothers and sisters, let us put joint forces for our own good and glory of God to repair our church for our joy and future generations! God has given us everything, it is our turn now to repair our sanctitude, our church!

Contributions may be given in person or sent to the following address:
7837 Canada Way, Burnaby BC, V3N 3K8
Your contributions may also be made through PayPal (the link is on our website). Please be sure to write your address so that we may send you a tax receipt for your donations.

With blessing of His Grace Bishop of Canada Dr. MITROFAN
Board of Directors and your priest V. Rev. Protopresbyter Malisa Milovanovic