Парохијско писмо за март 2023. – Priest’s Letter for March 2023.

English

 

~ ПАРОХИЈСКО ПИСМО ЗА МАРТ 2023. ГОДИНЕ ~

 

Где је благо ваше,
онде ће бити и срце ваше (Мт. 6, 21)

 

Небројано много пута Црква нас опомиње и подсећа да су овоземаљска блага и богатства само средство у нашим рукама да се њима послужимо да задобијемо живот вечни. Благо о којем се говори у јеванђељу не односи се само на материјално богатство. Сви дарови и таленти даровани нам од Бога јесу богатство дато нама да се бринемо о њему и да га усавршавамо.

Страшно је и понизно када се то богатство почне користити на штету и погибију. Тада човек, пошто изгуби сваки морални и духовни компас, почне себе уздизати на пијадестал божанства. Зауздавати себе, свој его, своје мисли, осећања, речи, жеље јесте задатак свакога од нас. Испуњавајући ову, Богом дану заповест, ми се празнимо себе, свога поноса, и богатимо се Богом. Свети Владика Николај нас учи да се небесни свет и сва сила његова не открива ученим него чистим људима. Чистота живота, с друге стране, могућа је једино кроз заповести Христове а осовина ових заповести јесте пост и молитва. Ове две јеванђелске заповести толико су уткане у срж православља да их је Свети Јустин Ћелисјки препознао као две нераздвојиве половине јеванђеља спасења нас људи.

Страшно је живети овај живот без Бога. Још страшнија помисао да Бога можемо стављати у наше овоземаљске калупе и концепте. Христос је дошао да спасе изгубљено, да својом крсном смрћу и васкрсењем ослободи власти ада палога човека. У овој слободи од греха, смрти и ђавола човек може уживати само онда када испред себе јасно има слику васкрсења Христовог. Овом истином завршава се свака наша помисао о Богу, човеку и свету око нас. О томе нас поучава и Св. Јустин када каже: Све је страшно, али је најстрашније бити човек у свету у коме смрти има, а васкрсења нема! Како богомудра мисао Светог Јустина отвара нову димазнију нашег поимња живота.

У суштини најважније је разумевати да све и свако постаје ништа и нико без Господа! Срце наше и душа наша, шта су без Господа? Само леш, већи или мањи леш! (Св. Јустин Поповић). Овај процес богаћења Богом започињемо покајањем својих грехова, које у исто време јесте спознаја самога себе. Код истог светитеља (оца Јустина) проналазимо још једну дивну мисао која за циљ има да нас вине у небо: Покајања никада доста правом хришћанину, јер никада доста Господа Христа. Без покајања не може се стајати пред њим ни чезнути за њим. Покајничке сузе – увек ново крштење за Христочежљиву душу.

Колико су само светитељи цркве Христове поучавали о важности покајања, исповести, поста, причешћа и других Светих тајни. Данас дан црква непрестано понавља и поново упућује овај позив. Дани Часнога поста јесу дани покајања и радости долазећег Празника. У ове дане ми усрдно приступамо посту, молитви, преиспитујемо своје одлуке и дела, исповедамо своје неправде и примамо вечни лек – Тело и Крв Христову.

Нека би Свеблаги Господ и нама дровао снаге и љубави да дане поста проведемо мислећи и творећи што је Њему угодно. Само тада, када Христа уселимо у сваку нашу мисао, реч и дело, само тада кад постанемо у потпуности Његови, ми ћемо заправо постати поново своји.

У Брнабију дана 23. фебруара 2023. године,
свештеник Синиша Милутиновић

 

  • Сваке среде и петка, у данима Часнога поста, у нашем храму служићемо Свету Литургију Пређеосвећених дарова. Молимо вас да имате у виду да ће ове службе почињати у 9 часова ујутру.
  • Акатист Светом Николају и духовна предавања. Током Часног поста, сваког четвртак са почетком у 18 часова служићемо Акатист Светом Николају Жичком (у првој и петој недељи поста, према типику, служиће се Покајни канон Светог Андреје Кристког) и одржавати духовна предавања (читање и тумачење Светог јеванђеља), са почетком у 19 часова.

 

 

 

~ PRIEST’S LETTER FOR MARCH 2023. ~

 

For where your treasure is,
there will your heart be also (Mt. 6:21)

 

Christ Himself warns and reminds us that worldly treasures are only a means in our hands to use them to gain eternal life. The treasure spoken of in the gospel does not only refer to material wealth. All the gifts and talents given to us by God are wealth given to us to take care of and perfect.

It is unfortunate if someone uses wealth or any other gift from God to his own harm and eternal damnation. That kind of man, having lost all moral and spiritual compass, begins to elevate himself to the pedestal of divinity. Controlling yourself, your ego, your thoughts, feelings, words, desires is the task of each of us. By fulfilling this God-given commandment, we empty ourselves of our pride and enrich ourselves with God. Saint Bishop Nicholas teaches us that the heavenly world and all its power is not revealed to wise but rather to pure people. Purity of life is possible only through fulfillment of the commandments of Christ. Fasting and prayer are two most praised commandments. They represent the essence of Christian faith.

It is terrible to live this life without God. Even more terrifying is the thought that we can fit God into our earthly molds and concepts. Christ came to save the lost, to release fallen man from the power of hell through His death and resurrection. Man can enjoy this freedom from sin, death and the devil only when he clearly has before him the image of Christ’s resurrection. St Justin says: Everything is terrible, but the most terrible thing is to be a man in a world where there is death, but there is no resurrection!

Everything and everyone becomes nothing and no one without the Lord! Our heart and our soul, what are they without the Lord? Just a corpse! (St. Justin Popović). He is pointing us into the direction of deification and the way how we are supposed to start this process of enrichment with God is by repenting of our sins. With the same saint (Father Justin), we find another wonderful thought that aims to take us to heaven: True Christian can’t have enough repentance, because he can’t have enough of the Lord Jesus Christ. Without repentance one cannot stand before Him or long for Him. Penitent tears – always a new baptism for a soul longing for Christ.

The saints of the Church of Christ taught about the importance of repentance, confession, fasting, communion and other Holy Mysteries. Today, the church repeats this invitation. The days of Great Lent are the days of repentance.

May the Lord grant us the strength and love to spend the days of fasting in thinking and doing what is pleasing to Him. Only then, when we instill Christ in our every thought, word and deed, only then when we will become His and he will become ours.

In Burnaby, on February 23, 2023.
Reverend Sinisa Milutinovic

 

  • During the Great Lent every Wednesday and Friday The Liturgy of the Presanctified Gifts we’ll be served at our temple. Please keep in mind that this service will start at 9 am.