Млада Србадија – Mlada Srbadija

 

Српски Фолклорни ансамбл ”Млада Србадија” основан је у Октобру далеке 1972. године, са идејом да подучава младе генерације српском фолклору, музици, ношњи, и српској култури и традицији свих српских крајева. Примарну улогу ансамбл је имао у репрезентацији српског фолклора у Ванкуверу и шире учествујући на преко 100 скупова у Британској Колумбији и Вашингтону, САД.

Учествовањем на мултикултуролошким манифестацијама ”Млада Србадија” постаје позната по изванредним представама оригиналног српског фолклора, чиме заузима завидно место у канадском мултикултуролошком мозаику. ”Млада Србадија” са поносом овековечава аутентичне кореографије, народне ношње и обогаћује српску културну баштину.

”Млада Србадија” ће увек одржавати српску традицију преносећи је на младе генерације.

 

Mlada Srbadija Vancouver

 

The Serbian Folk Ensemble “Mlada Srbadija” was founded in October 1972, with the idea of teaching young generations Serbian folklore, music, costumes, and Serbian culture and traditions of all Serbian regions. The ensemble played a primary role in the representation of Serbian folklore in Vancouver and beyond, participating in over 100 gatherings in British Columbia and Washington, USA.

By participating in multicultural events, “Mlada Srbadija” became known for its extraordinary performances of original Serbian folklore, thus occupying an enviable place in the Canadian multicultural mosaic. “Mlada Srbadija” proudly perpetuates authentic choreographies, folk costumes and enriches Serbian cultural heritage.

“Mlada Srbadija” will always maintain the Serbian tradition by passing it on to the younger generations.