Предавања у фебруару – Catechism lectures in February

Драга браћо и сестре,

Позивамо вас да присуствујете предавањима из Катихезе за одрасле и омладину. Предавања се одржавају сваке среде у фебруару од 19 до 20 часова у просторијама ЦШО Св. Архангел Михаило.

Теме предавања у фебруару:

Среда, 5. фебруар
Четири удела Пресвете Богородице на земљи

Среда, 12. фебруар
Црквена пракса- Библијско порекло и сврха жртво-приношења и милостиње

Среда, 19. фебруар
Однос Символа Вере и Васељенских Сабора

Среда, 26. фебруар
Преображај Цркве кроз историју – парохија, епархија и патријаршија

Предавања у фебруару држи:
Љиљана Тољевић, B.A. / Post-Baccalaureate T.E.S.L
Студент теолошког факултета

 

 

Dear Brothers and Sisters,

We invite you to attend Catechism Classes for adults and youth every Wednesday in February from 7:00 pm – 8:00 pm at our Church.

Lecture Topics in February:

Wednesday, February 5
Four Intercessory Parts Of Most Holy Theotokos On Earth

Wednesday, February 12
Church Practice – Biblical Origin And Purpose Of Sacrifice and Giving Alms

Wednesday, February 19
Relation Of Orthodox Creed And Orthodox Ecumenical Councils

Wednesday, February 26
Historical Transformation Of The Church – Parish Congregation, Eparchy, Patriarchate

Lectures in February by:
Ljiljana Toljevic B.A. / Post-Baccalaureate T.E.S.L
Student of Theological Faculty