Будите Спонзор Српских Дана 2023. – Be a Sponsor of Serbian Days 2023.

Даме и господо, браћо и сестре,

Све вас позивамо да нам вашим прилозима помогнете у организацији традиционалног Српског Фестивала Српски Дани 3. и 4, јуна, 2023.

Ваше прилоге можете лично донети у цркву и предати благајнику, или можете послати шоштом, или путем ПејПела (PayPal).

Унапред хвала свима и надамо се да ћете доћи у што већем одзиву.

За све ваше прилоге добићете признанице за таксу на крају године.

 

Информације: Љиљана Тољевић – 778-991-4598

 

Спонзорске категорије:

  • ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР – $3, 000 и више
  • ДИЈАМАНТСКИ СПОНЗОР – $1,000 до $2,999
  • ЗЛАТНИ СПОНЗОР – $500 до $999
  • СРЕБРНИ СПОНЗОР – $250 до $499
  • БРОНЗАНИ СПОНЗОР – до $249

 

Спонзори 2023. / Sponsors 2023.

 

 

Ladies and Gentlemen, Brothers and Sisters,

We invite you to support our traditional Serbian Days Festival June 3rd and 4th, 2023 with your donations that will help us organize this event.

You may give your donations in person, mail or via PayPall.

We thank you in advance and hope to see you all at our Festival.

For all of your donations you will receive a tax receipt at the end of this year.

 

Information: Ljiljana Toljevic – 778-991-4598

 

Sponsorship categories:

  • GENERAL SPONSOR – $3, 000 or more
  • DIAMOND SPONSOR – $1,000 to $2,999
  • GOLD SPONSOR – $500 to $999
  • SILVER SPONSOR – $250 to $499
  • BRONZE SPONSOR – up to $249

 

 

Budite sponzor Srbskih dana 2023.