Мини пикник – Продаја печења за понети

Драга браћо и сестре,

Управни Одбор наше ЦШО и КСС Косовка Девојка организоваће два мини пикника где ће бити продаја печења и српских посластица:

  • 20. септембра након богослужења од 10:30 – 1:00 и
  • 11. октобра након богослужења од 10:30 – 1:00

Сав приход је намењен Цркви.

Као и у свему, строго се придржавамо свих тренутних прописа и протокола министарства здравља.

 

MINI PICNICS – ROASTED MEAT TO GO

Dear Brothers and Sisters,

Church’s Executive Board and our sisters Kosovka Devojka will organize two mini picnics where you can buy roast meat from the spit to go and other Serbian treats.

  • September 20, after the service from 10:30 am -1:00 pm
  • October 11, after the service from 10:30 am -1:00 pm

All proceedings are for the Church.

As always, we will strictly follow all temporary guidelines and protocol from Ministry of Health.